Nehéz helyzetbe került vállalkozások válsághelyzetből történő kilábalását támogatjuk a rendelkezésre álló lehetőségek gyors feltérképezésével és több azonnal végrehajtható gyakorlati intézkedéssell. Az igényelt mértékig együttműködünk a tulajdonossal a végrehajtás során. 

Gondolt már arra, hogy...? 

A válságkezelés elsődleges célja a cég stabilizálása

Ha az ön vállalkozása teljesítményromlást szenvedett el, éves árbevétele
1-20 mrd forint között van és ön már döntést hozott a változáshoz szükséges intézkedések szükségességéről, érdemes konzultálnunk.

Az első 90 perces konzultációnak nincs költsége az ön számára, ugyanakkor már ezen a beszélgetésen is konkrét eredményekre törekszünk.

KÖZÖS JÖVŐKÉP

Erőfeszítéseink eredménye a közösen megfogalmazott jövőkép teljes körű végrehajtása lesz a szóban forgó vállalatra vonatkozóan. A helyzet súlyosságától függően – a veszteség minimalizálása által – új munkaponton stabilizáljuk a teljesítményt és új növekedési lehetőségeket keresünk. Ugyanakkor súlyosabb esetekben ennél drasztikusabb intézkedések is szóba jöhetnek, mint például az értékesítés, csődvédelem kérése vagy a cég kontrollált bezárása (még nagyobb veszteség elkerülése érdekében).

AZONNALI CSELEKVÉS

Első feladatunk meghatározni a cég rövid és közép távú túlélési esélyeit. Ezt követően értékeljük a tulajdonosok és esetleges partnerek (pl. bankok) által nyújtott mozgásteret, továbbá azonosítjuk a legfontosabb problémákat. A menedzsment kompetenciájának értékelése kulcsfontosságú ebben a szakaszban. A helyzetértékelés a cég méretétől függően néhány nap / hét lehet.

HOGYAN DOLGOZUNK EGYÜTT? 

A válságmenedzsment teljeskörű, intenzív és azonnali cselekvést igényel. Az első konzultáción áttekintjük a jelenlegi helyzetet, a második alkalomra közösen számszerűsítjük az egyes intézkedésektől elvárt eredményeket. A menedzsment csapat képességeire és szükség esetén szakértőkre építve az elemzés során feltárt intézkedések azonnali végrehajtásába kezdünk. A teljes időtartam alatt tervezetten és rendszeresen kommunikálunk az érintett partnerekkel és munkavállalókkal egyaránt.

REFERENCIA ESET 

VÁLLALAT LEÍRÁSA:

 • 20 mrd Ft árbevételű nagykereskedelmi vállalkozás az ország harmadára kiterjedő telephely hálózattal

 • három nagy és számos kisebb telephely, közel 500 fős létszám a megbízás elfogadásakor

 • az elmúlt évek megszokott, mintegy 300 mFt-os EBITDA szintje -200 mFt közelébe süllyedt

PROBLÉMA LEÍRÁSA:

 • likviditási probléma merül fel, a működés napi 1-2 órás időablakokra megáll az IT rendszer instabilitása következté-ben, a vevőkiszolgálás akadozik,

 • nincsenek információk a valós pénzügyi teljesít-ményről, vevő-, készlet- és szállítóállományokról,

 • a menedzsment a céget kézzel irányítja, a működés veszteségbe fordult, a középvezetés nem képes a rá háruló elvárásoknak megfelelni.

ELÉRT EREDMÉNYEK :

 • működés konszolidálása, költség- és működő tőke kontroll központosítása, gyors intézkedések bevezetése, állóeszközök felszabadítása a likviditás javítása érdekében,

 • válságot követő konszolidáció tervezése és végrehajtása, szükség szerint külső szakértők átmeneti bevonása menedzsment kompetenciában hiányos területeken,

 • a cégcsoport eredmé-nyességének javítása -200 mFt EBITDA szintről 417 mFt-ra (2018-as adat)

MEGBÍZÁS TERJEDELME:

 • válsághelyzet felszámolása, likviditás biztosítása, szervezeti racionalizálás vezetői és operatív szinteken egyaránt,

 • transzformációs projekt tervezése, költségvetés- és üzleti tervezés összehangolása, erőforrások felkutatása, megvalósítás koordinálása

Válságkezelés belső fókuszai:

MENEDZSMENT HIÁNYOSSÁGOK

HIÁNYOS PÉNZÜGYI KONTROLLOK

GYENGE MŰKÖDŐ TŐKE MENEDZSMENT

MAGAS KÖLTSÉG BÁZIS

MARKETING ERŐFESZÍTÉSEK HIÁNYA

TÚLZOTT NÖVEKEDÉS

NAGY NÖVEKEDÉS

CÉGFELVÁSÁRLÁSOK

PÉNZÜGYI POLITIKA

SZERVEZETI TEHETETLENSÉG ÉS KAOTIKUS MŰKÖDÉS

Válságkezelés külső fókuszai:

VÁLTOZÁS A PIACI KERESLETBEN

VERSENYTÁRSAK

ALAPANYAGÁRAK KEDVEZŐTLEN VÁLTOZÁSA

Slatter and Lovett, 1999

 

Konzultációt kezdeményezek

Foglaljon egy 90 perces találkozót

Vegyen részt egy másfél órás találkozón, ahol együtt kideríthetjük, milyen előnyöket adhat együttműködésünk.

15 perces telefonhívás ütemezése

Foglaljon egy rövid telefonos beszélgetést, hogy jobban megismerjük egymást és egyeztessük egy továbblépés lehetőségét.

ELÉRHETŐSÉGEK

+36 (30) 441 2358

©2020 by Velkei Richárd, Hungary.